Home เรื่องน่าสนใจ “โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ” แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย

“โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ” แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย

ที่ผ่านมา เราได้รู้จักโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ฯลฯ กันมาบ้างแล้ว ซึ่งโรงไฟฟ้าเหล่านี้ล้วนมีพื้นที่ติดตั้งอย่างถาวร ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้  แต่วันนี้เราจะพามารู้จักกับ โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้ว ที่นี่ยังส่งแสงสว่างทางปัญญาให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย นั่นคือ โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1 ของโรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับที่มาที่ไปนั้น ต้องย้อนหลังไปในช่วงเวลาที่ภาคใต้เกิดวิกฤติไฟฟ้าขาดแคลน จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีเพิ่มมากขึ้น กฟผ. จึงได้มีการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการสั่งซื้อโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแบบประกอบสำเร็จมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่ สามารถใช้เชื้อเพลิงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า มีกำลังผลิต 75 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำนั้นสามารถดำเนินการสร้างเสร็จภายใน 1 ปีครึ่ง เร็วกว่าการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสมัยนั้นที่กินเวลาถึง 5 ปี ทำให้สามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ขาดแคลนไฟฟ้าของภาคใต้ได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำได้เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นมาถึง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2523 และได้เริ่มเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2524 และมีพิธีเปิดโรงไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2524

ภายหลังจากนั้นมีถ่ายโอนโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งนี้ให้กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO Group) เพื่อดำเนินการต่อ โดยโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำนี้สิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2554

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ แม้จะหยุดเดินเครื่องไปเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังเป็นโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจในทางประวัติศาสตร์ ซึ่งล่าสุดได้ถูกนำไปปรับปรุงและเนรมิตให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” ในความดูแลของ EGCO Group เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่อยู่รายรอบชุมชนอำเภอขนอม และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสามารถสะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชน อีกด้วย