Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเพื่อสังคม การเดินทางของ “เถ้าลอย” จากโรงไฟฟ้า สู่โครงการก่อสร้างระดับชาติ

การเดินทางของ “เถ้าลอย” จากโรงไฟฟ้า สู่โครงการก่อสร้างระดับชาติ

การเดินทางของ “เถ้าลอย” จากโรงไฟฟ้า สู่โครงการก่อสร้างระดับชาติ

กว่าสามทศวรรษแล้วที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้วิจัยและประยุกต์ใช้ “เถ้าลอย” ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ให้เกิดประโยชน์ จนทำให้ปัจจุบัน เถ้าลอย ได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับอุตสาหกรรมคอนกรีต และวัสดุก่อสร้างของไทย รวมถึงถูกใช้ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของประเทศ

เถ้าลอย มาจากไหน ?

โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ใช้ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะในการผลิตไฟฟ้าประมาณวันละ 40,000 ตัน ซึ่งก่อให้เกิดขี้เถ้าจำนวนหนึ่ง ในจำนวนนี้สามารถแบ่งได้เป็น เถ้าหนัก(Bottom ash) และ เถ้าลอย (Fly ash)  สำหรับเถ้าลอย เมื่อทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษแล้วพบว่า ไม่ถือเป็นของเสียอันตราย กฟผ. จึงมีแนวคิดนำเถ้าลอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์

Picture 054
รถบรรทุกของบริษัทเอกชน ที่มารับซื้อเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ไปใช้ในธุรกิจก่อสร้างทั่วประเทศ

สามทศวรรษแห่งการประยุกต์ใช้

กฟผ. ทดลองใช้เถ้าลอยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530  ในการปรับปรุงถนนภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ใช้เถ้าลอยผสมน้ำโดยไม่มีการผสมกับซีเมนต์ ซึ่งผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจ ทำให้ในปีต่อมามีการนำเถ้าลอยมาใช้ปรับปรุงถนนทุกสายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยพัฒนาวิธีการให้เหมาะสมมากขึ้นเป็นลำดับ

และเมื่อปีพ. ศ. 2535 ได้ใช้เถ้าลอยบดอัดเป็นบริเวณกว้าง ประมาณ 30,000 ตารางเมตร หนา 1.5 เมตร เป็น ฐานรากแทนเสาเข็มในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3 ซึ่งสามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์ไฟฟ้าได้โดยไม่มีปัญหาการทรุดตัว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ถึง 4.7 ล้านบาท

จากนั้นเป็นต้นมา กฟผ. ได้นำเถ้าลอยมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆอีกมากมาย รวมถึงจำหน่ายให้เอกชนที่มารับซื้อเพื่อใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ

อิฐบล็อกที่มีส่วนผสมจากเถ้าลอย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อิฐบล็อกที่มีส่วนผสมจากเถ้าลอย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เถ้าลอย มีดีอย่างไร ?

ข้อดีลำดับแรกของการนำเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์คือ การลดพื้นที่ฝังกลบ และลดความจำเป็นในการระเบิดภูเขาหินปูนลง เพราะเมื่อมีการใช้เถ้าลอยไปผสมก็ทำให้มีการใช้ซีเมนต์น้อยลง นอกจากนี้เถ้าลอยยังมีคุณสมบัติพิเศษ คือ

  • คอนกรีตมีคุณสมบัติดีขึ้น โดยเถ้าลอยช่วยลดช่องว่างที่เป็นโพรงอากาศลง และเพิ่มความแข็งแรงในระยะยาวให้คอนกรีต และทำให้ใช้น้ำในการผสมน้อยลง
  • น้ำกับเถ้าลอยเมื่อเกิดปฏิกิริยากัน จะไม่คลายความร้อนรุนแรงเหมือนซีเมนต์ ทำให้ลดความเสี่ยงในการแตกร้าวของคอนกรีตได้
  • การผสมคอนกรีตกับเถ้าลอยจะมีความทนทานต่อกรดและซัลเฟตเพิ่มขึ้น สามารถยืดอายุของคอนกรีตที่อยู่ในบริเวณแหล่งน้ำทะเลได้นานขึ้น

เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะสู่เมกะโปรเจกต์ เพียงมองจากภายนอก น้อยคนนักจะรู้ว่าภายในโครงการก่อสร้างระดับชาติ เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ตลอดจนการคมนาคมในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สะพานพระราม 8  รถไฟฟ้าและทางด่วน ล้วนมีเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นส่วนประกอบอยู่ในโครงสร้างที่แข็งแรง

สะพานพระราม 8

Leave a Reply

ใส่ความเห็น