Home Exclusive Talk คุยกับนักวิชาการ เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน : รศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย

คุยกับนักวิชาการ เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน : รศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย

คุยกับนักวิชาการ เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน

“ผมให้ความมั่นใจในเทคโนโลยี ให้ความมั่นใจเลยว่า แก้ปัญหาได้”

รศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย
อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 ใน 43 ชมรมนักวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ยื่นสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าเทพา จ.สงขลา

Leave a Reply

ใส่ความเห็น