Home เรื่องน่าสนใจ Thermoscan ผู้ช่วยคัดกรองขั้นต้น ในภาวะ COVID-19 แพร่ระบาด

Thermoscan ผู้ช่วยคัดกรองขั้นต้น ในภาวะ COVID-19 แพร่ระบาด

😷 Thermoscan ผู้ช่วยคัดกรองขั้นต้น ในภาวะ COVID-19 แพร่ระบาด 😷
อุปกรณ์ที่ กฟผ. ใช้ในงานตรวจสอบและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า กฟผ. และยังได้นำมาใช้คัดกรองอุณหภูมิร่างกายในภาวะ COVID-19 ระบาด

🌡เครื่อง Thermoscan (เทอร์โมสแกน) คืออะไร 🌡
เทอร์โมสแกน คือ กล้องถ่ายภาพความร้อน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิที่พื้นผิวของวัตถุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการวัดแบบไม่สัมผัสและไม่ทำลายวัตถุ ช่วยให้เห็นภาพการกระจายของอุณหภูมิของวัตถุ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

🌡หลักการทำงานของเครื่องเทอร์โมสแกนเป็นอย่างไร 🌡
สำหรับหลักการทำงานนั้น กล้องถ่ายภาพความร้อนจะตรวจจับรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกจากวัตถุเป้าหมาย ผ่านเลนส์ของกล้องภาพถ่ายความร้อนและแปลงให้อยู่ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ โดยเครื่องจะประมวลผลสร้างภาพความร้อน และแสดงผลออกมาในรูปของตัวเลข สี หรือกราฟ

🌡กฟผ. ได้มีการออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้มีมาตรการคัดกรองคนเข้า – ออก อาคารทั้งหมด 7 จุด แบ่งเป็น 4 จุดใช้เครื่อง Thermoscan เพื่อใช้วัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่เดินผ่านโดยไม่สัมผัส และอีก 3 จุด ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบยิงอินฟาเรด โดยได้ปิดทางเข้าออกอื่น เพื่อให้การตรวจคัดกรองอยู่ในการควบคุมของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

📌 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thermoscan ได้ที่ 👉 http://bit.ly/What-is-Thermoscan

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวล โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และสถานที่ที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกันอย่างสถานที่ราชการ อาคารสำนักงาน โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หลายหน่วยงานจึงจัดมาตรการคัดกรองบุคลากรเข้า – ออก สถานที่เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

กฟผ. ได้มีการออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้มีมาตรการคัดกรองคนเข้า – ออก อาคารทั้งหมด 7 จุด แบ่งเป็น 4 จุดใช้เครื่อง Thermoscan เพื่อใช้วัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่เดินผ่านโดยไม่สัมผัส และอีก 3 จุด ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบยิงอินฟาเรด โดยได้ปิดทางเข้าออกอื่น เพื่อให้การตรวจคัดกรองอยู่ในการควบคุมของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

หลายคนอาจจะได้ยินชื่อและรู้จักเครื่อง Thermoscan (เทอร์โมสแกน) กันมาบ้างว่าใช้ตรวจจับความร้อนของร่างกายหรือวัตถุต่าง ๆ แต่ไม่รู้รายละเอียดว่ามีหลักการทำงานอย่างไร และยังเป็นอุปกรณ์ที่ กฟผ. มีไว้ใช้ในภารกิจอื่นๆของ กฟผ. ด้วย วันนี้จึงได้พูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการเรื่องนี้ ได้แก่ นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) และ นายชัช ศรีถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.) ซึ่งทั้งสองท่านจะมาไขข้อสงสัยให้เราได้ทราบกัน

เครื่อง Thermoscan (เทอร์โมสแกน) คืออะไร

เทอร์โมสแกน คือ กล้องถ่ายภาพความร้อน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิที่พื้นผิวของวัตถุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการวัดแบบไม่สัมผัสและไม่ทำลายวัตถุ ช่วยให้เห็นภาพการกระจายของอุณหภูมิของวัตถุ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

หลักการทำงานของเครื่องเทอร์โมสแกนเป็นอย่างไร

สำหรับหลักการทำงานนั้น กล้องถ่ายภาพความร้อนจะตรวจจับรังสีอินฟราเรดที่แผ่ออกจากวัตถุเป้าหมาย ผ่านเลนส์ของกล้องภาพถ่ายความร้อนและแปลงให้อยู่ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ โดยเครื่องจะประมวลผลสร้างภาพความร้อน และแสดงผลออกมาในรูปของตัวเลข สี หรือกราฟ

ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวมีข้อจำกัด คือ หากมีวัตถุมาบังวัตถุเป้าหมายที่ต้องการตรวจสอบอุณหภูมิจะไม่สามารถตรวจสอบวัตถุเป้าหมายได้ และในกรณีที่วัตถุเป้าหมายมีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ขอบเขตการมองเห็นของกล้องภาพถ่ายความร้อน จะทำให้การวัดอุณหภูมิวัตถุเป้าหมาย คลาดเคลื่อนได้

การนำมาใช้ในงานคัดกรองบุคลากรก่อนเข้าอาคาร

การนำเทอร์โมสแกนมาคัดกรองบุคลากรก่อนเข้าอาคาร ควรให้บุคลากรเดินผ่านเครื่องตรวจวัดทีละคน เพื่อให้ได้ผลการตรวจวัดที่แม่นยำ โดยใช้เวลาประมาณคนละ 3 วินาที และหากพบผู้ต้องสงสัยก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์ใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายแบบประชิดตัวอีกครั้งเพื่อยืนยันอุณหภูมิจริงของร่างกาย ซึ่งช่วยให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและผู้ตรวจประเมินมีความปลอดภัยไม่ต้องใกล้ชิดกับผู้รับการตรวจคัดกรอง

สิ่งสำคัญคือ ผู้ที่จะใช้เครื่องเทอร์โมสแกนควรผ่านการอบรมการใช้กล้องและมีใบรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ เพื่อให้ผลการตรวจวัดที่มีความถูกต้องมากที่สุด

กฟผ. ใช้เครื่องมือนี้ในงานอะไรบ้าง

ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) และฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.) เป็น 2 หน่วยงานของ กฟผ. ซึ่งเอื้อเฟื้อนำเครื่องเทอร์โมสแกนที่ใช้งานอยู่ภายในหน่วยงาน มาให้ใช้สำหรับภารกิจตรวจคัดกรองตามจุดทางเข้าต่างๆ ภายในสำนักงานใหญ่ กฟผ. นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ อบฟ. ได้เล่าว่า สำหรับ อบฟ. นั้น ใช้เครื่องเทอร์โมสแกนในภารกิจงานซ่อมบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะใช้งาน ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบความร้อนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า ตรวจสอบความร้อนของมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางกล เพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพ วางแผน และแก้ไขปัญหาในงานบำรุงรักษาต่อไป

นอกจากจะใช้ภารกิจงาน ซ่อมบำรุงรักษาในเชิงป้องกันแล้ว อรอ. ยังได้นำมาใช้สนับสนุนงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ในประเภทงานตรวจประเมินสภาพฉนวน ความร้อนของผนัง Boiler (HRSG) เพื่อกำหนดปริมาณงานซ่อมตามสภาพ งานตรวจการรั่วไหลของ Valve, งานวัดอุณหภูมิผิว Bearing ของเครื่องจักรหมุนเพื่อประเมินสภาพ เป็นต้น และด้วยจำนวน infrared sensor ที่มากทำให้สามารถตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิววัตถุได้อย่างแม่นยำแม้ว่าจะอยู่ในระยะไกล (มากกว่า 50 เมตร) แตกต่างจากอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิแบบ Temperature Gun (แบบวัดไข้) ซึ่งมี infrared sensor น้อย ทำให้จำกัดระยะห่างระหว่างเครื่องมือกับผิวที่ตรวจวัดอุณหภูมิ เช่น บางยี่ห้อกำหนดระยะ ความแม่นยำที่ 5-15 เซนติเมตร

ทั้งนี้ การนำเครื่องเทอร์โมสแกนมาใช้ตรวจคัดกรองนั้น เป็นการแบ่งมาใช้เพียงบางส่วน ซึ่งมีการวางแผนการใช้งานเพื่อให้ภารกิจตรวจสอบและบำรุงรักษาของ กฟผ. ยังคงสามารถเดินหน้าไปได้ต่อเนื่อง อย่างไม่มีสะดุด เพราะ กฟผ. ให้ความสำคัญกับการดูแลโรงไฟฟ้า เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคง สามารถส่งความสุขสู่ประชาชนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีใช้อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน