กู้กรุงไทย

กู้กรุงไทย

กู้กรุงไทยให้เงินด่วนพร้อมใช้ทันทีใน 14 วัน

กู้กรุงไทยกับสินเชื่อมาใหม่แห่งปี 2565 มีอะไรพิเศษต้องดู! 

นับตั้งแต่ที่ธนาคารกรุงไทยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในมาเป็นรูปแบบเอกชน บริการสินเชื่อกรุงไทยที่ติดอันดับการค้นหาสินเชื่อรวมหนี้ pantip ก็มีความยืดหยุ่นและเข้าถึงกลุ่มผู้กู้ได้ในหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการสินเชื่อออนไลน์กรุงไทย ซึ่งต้องบอกก่อนว่าแต่เดิมนั้น ก่อนที่ธนาคารกรุงไทยจะได้มีการผันตัวมาให้บริการในรูปแบบธนาคารเอกชน การให้บริการกู้เงินธนาคารกรุงไทยจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้ประจำเป็นหลักและเป็นกลุ่มผู้ที่มีอาชีพที่ค่อนข้างมั่นคง เช่น กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับราชการก็จะสามารถกู้เงินกรุงไทยข้าราชการได้ หรือพนักงานประจำก็จะสามารถกู้เงินผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลที่เปิดให้บริการกับกลุ่มผู้มีรายได้ประจำเป็นต้น แต่ปัจจุบันหากสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือมีรายได้ไม่ชัดเจนก็ยังคงสามารถเข้าถึงบริการกู้กรุงไทยได้แล้วอีกด้วย ซึ่งสำหรับปี 2565 หรือ 2022 นี้ บริการกู้เงินด่วนกรุงไทยผ่านรูปแบบสินเชื่อส่วนบุคคลก็ได้เปิดให้บริการได้กัน 2 ประเภทได้แก่ 

  1. สินเชื่อเปย์เดะ: เป็นสินเชื่อให้กู้กรุงไทยประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล เหมาะสำหรับพนักงานบริษัทเอกชนที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยในการรับเงินเดือน และสามารถกู้เงินกับกรุงไทยได้ผ่านแอป Krungthai NEXT
  2. สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ: ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ธนาคารกรุงไทยให้บริการสินเชื่อมาในหลายปี สินเชื่อสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำเป็นสินเชื่อที่ใช้คุณสมบัติน้อยที่สุดเพราะใช้ฐานเงินเดือนเพียงแค่ 15000 บาทอีกทั้งยังไม่ต้องใช้บุคคลและทรัพย์สินในการค้ำประกันก็สามารถกู้กรุงไทยได้อีกด้วย

สำหรับจุดเด่นทีเหมือนกันสำหรับสินเชื่อทั้งสองประเภทนี้ก็คือเป็นการเปิดให้กู้เงินกับกรุงไทยได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน จึงมีความเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการรีบเร่งใช้เงินหรือต้องการกู้เงินนั่นเอง นอกจากนี้บริการกู้กรุงไทยสำหรับสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทยังได้กำหนดไว้ว่าอยู่ในกลุ่มสินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์กรุงไทยที่ใช้ได้ในวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย จึงสามารถนำมาเติมเต็มความต้องการหรือใช้ในหลายวัตถุประสงค์นั่นเอง

กู้กรุงไทยผ่านง่ายหรือยากขึ้นอยู่กับอะไร

หากพิจารณาในแง่ของการอนุมัติจากส่วนของธนาคาร อาจมองได้หลายปัจจัยทั้งในปัจจัยที่มาจากผู้กู้และปัจจัยที่มากจากตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง ทั้งการที่กรุงไทยปล่อยสินเชื่อหรือพิจารณาว่าผ่านนั้นอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้

  1. ผู้กู้กรุงไทยจะต้องไม่มีหนี้สินเยอะจนเกินไป กล่าวคือแม้ว่าผุ้กู้จะมีรายได้เกิดกว่าข้อกำหนดของธนาคารแล้ว แต่หากมีหนี้สินที่ต้องชำระมากมาย การพิจารณาก็อาจไม่ผ่านการอนุมัติอันเนื่องมาจากหากพิจารณาให้กู้เงินกับกรุงไทยผ่านการอนุมัติ ผู้กู้อาจมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้สินไม่เพียงพอนั่นเอง
  2. จะสามารถกู้เงินออนไลน์ได้จริงกู้กรุงไทยได้เมื่อมีรายได้ประจำชัดเจน การมีรายได้ประจำชัดเจนเปรียบเสมือนกับสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งด้วยสถานะทางการเงินที่มั่นคงก็จะทำให้ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
  3. เอกสารแสดงรายได้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญว่าจะสามารถทำให้การอนุมัติเงินกู้กรุงไทยผ่านได้หรือไม่ได้ แม้ว่าจะมีรายได้มากมายแต่หากเอกสารแสดงรายได้ดูไม่น่าเชื่อถือและไม่ชัดเจน ก็อาจไม่สามารถทำให้กรุงไทยให้กู้ได้ตามจำนวนที่ต้องการ

เกณฑ์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงปัจจัยเบื้องต้นที่อาจบ่งบอกได้ว่าหากปัจจัยทั้งหมดนี้ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ก็จะทำให้มีโอกาสสูงที่กรุงไทยปล่อยสินเชื่อให้ผ่านนั่นเอง

ระหว่างกู้กรุงไทยและกู้เงินผ่านแอพถูกกฎหมายแบบไหนดีกว่ากัน

แม้ว่าทั้งการกู้กรุงไทยผ่านแอพหรือบริการเงินกู้จากแอพถูกกฎหมายจะให้ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่เหมือนกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันนั้นจะเป็นในเรื่องของ วงเงินสูงสุดที่ได้รับจากธนาคารกรุงไทยออนไลน์จะสูงกว่า, ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของธนาคารจะถูกกว่า นอกจากนี้ยังมีระยะเวลาในการผ่อนเงินกู้กรุงไทยคืนที่ยาวนานกว่าอีกด้วย

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กู้เงินออมสิน

กู้เงินออมสินง่ายๆ ผ่อนได้ยาวนาน

สินเชื่ออิ่มใจ

สินเชื่ออิ่มใจ By ออมสิน ตอบโจทย์ผู้ต้องการเงิน