Home ความรู้เรื่องพลังงาน รู้ยัง ? บาหลี เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก ใช้ไฟฟ้าจากอะไร ?

รู้ยัง ? บาหลี เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก ใช้ไฟฟ้าจากอะไร ?

เมื่อบาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะรีสอร์ทที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ด ย่อมทำให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

การเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และคนท้องถิ่นอย่างเพียงพอจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และหนึ่งในแหล่งพลังงานหลักที่สนองความต้องการของคนในเกาะและการท่องเที่ยวของบาหลี คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Celukan Bawang ที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าในปี 2558

22181376_1184695358297171_6776313989716277328_o

เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างต้องการไปเยือนสักครั้งในชีวิต ด้วยหาดทรายที่สวยงาม แนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ ป่าไม้ที่เขียวชะอุ่ม จึงได้รับความนิยมจากผู้ที่ต้องการหนีความวุ่นวายไปพักผ่อนหย่อนใจและผู้รักการผจญภัย จน TripAdvisor เว็บไซท์ท่องเที่ยวระดับโลกยกบาหลีให้เป็นจุดหมายปลายทางลำดับแรกของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปี 2560 แซงหน้าเมืองท่องเที่ยวอย่าง ลอนดอน ปารีส และโรม

ก่อนที่บาหลีจะมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มาเยือน จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกในปัจจุบัน เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา บาหลีเคยขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ต้องพึ่งพาไฟฟ้าที่ส่งมาจากเกาะชวาเป็นหลัก ไฟฟ้าที่ดับบ่อยเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจและการลงทุนบนเกาะบาหลีอย่างยิ่ง รัฐบาลท้องถิ่นจึงมุ่งพัฒนาระบบไฟฟ้า และสร้างโรงไฟฟ้าบนเกาะเพิ่มขึ้น

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Celukan Bawang https://www.linkedin.com/pulse/beautiful-tourism-investment-north-bali-indonesia-achmad-zahrul
โรงไฟฟ้าถ่านหิน Celukan Bawang
https://www.linkedin.com/pulse/beautiful-tourism-investment-north-bali-indonesia-achmad-zahrul

หนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนา เพื่อรับมือกับความต้องการใช้ไฟฟ้าบนเกาะท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Celukan Bawang ในอำเภอ Buleleng Regency ทางตอนเหนือของเกาะ กำลังผลิต 380 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในปี 2558 หลังจากใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี โดยโรงไฟฟ้ามีเทคโนโลยีกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นที่สนับสนุนการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเกาะ

ปัจจุบัน บาหลีมีกำลังผลิตไฟฟ้าบนเกาะรวมทั้งหมด 960 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าก๊าซ Pemaron กำลังผลิต 80 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าดีเซลและก๊าซ Pesanggaran กำลังผลิต 370 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าก๊าซ Gilimanuk กำลังผลิต 130 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน Celukan Bawang กำลังผลิต 380 เมกะวัตต์ ซึ่งนับเป็นแหล่งพลังงานหลักที่สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าบนเกาะ นอกจากนั้นบาหลียังนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากเกาะชวาผ่านเคเบิลใต้น้ำอีก 340 เมกะวัตต์ โดยสายเคเบิลนี้ต่อเชื่อมมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน Paiton ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา ที่มีกำลังผลิตสุทธิถึง 4,000 เมกะวัตต์

แผนที่เกาะชวาและเกาะบาหลี มีช่องแคบบาหลี (Bali Strait) คั่นกลาง https://www.123rf.com/photo_3516861_vector-map-of-bali-country.html
แผนที่เกาะชวาและเกาะบาหลี มีช่องแคบบาหลี (Bali Strait) คั่นกลาง
https://www.123rf.com/photo_3516861_vector-map-of-bali-country.html

อย่างไรก็ตาม จากการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว รีสอร์ท และอสังหาริมทรัพย์ เกาะบาหลีที่มีเนื้อที่กว่า 5,600 ตารางกิโลเมตร และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงหัวค่ำ ซึ่งเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวกลับเข้าโรงแรมเพื่อพักผ่อน จะยังมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นไปอีก โดยคาดการณ์ไว้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า บาหลีจำเป็นต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 3,000 เมกะวัตต์ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Celukan Bawang มีแผนขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอีก 330 เมกะวัตต์ และบาหลียังมีโครงการเครือข่ายระบบส่งเชื่อมโยงระหว่างเกาะชวาและเกาะบาหลี (Java Bali Crossing) โดยจะสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงดัน 500 กิโลโวลต์ ความยาวรวม 220 กิโลเมตร ซึ่งจุดที่พาดผ่านช่องแคบบาหลี (Bali Strait) มีความยาว 2.7 กิโลเมตร เพื่อรองรับการส่งพลังงานไฟฟ้าระหว่างเกาะจำนวน 1,600 เมกะวัตต์

ข้อมูลจาก

1. Bali named as world’s best tourist destination for 2017 http://www.businesstoday.in/current/world/bali-named-as-worlds-best-tourist-destination-for-2017/story/248541.html

2. Celukan Bawang power plant to boost Bali’s electricity supply http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/14/celukan-bawang-power-plant-boost-bali-s-electricity-supply.html

3. Beautiful Tourism and Investment at North BALI, INDONESIA https://www.linkedin.com/pulse/beautiful-tourism-investment-north-bali-indonesia-achmad-zahrul

4. Celukan Bawang power station https://www.sourcewatch.org/index.php/Celukan_Bawang_power_station

5. Gilimanuk Power Plant – Bali electricity supply & Java Bali Crossing http://www.bigbogbali.com/2016/11/gilimanuk-power-plant-bali-electricity-supply-and-java-bali-crossing.html

Leave a Reply

Leave a Reply