Home ความรู้เรื่องพลังงาน บทความเรื่องพลังงาน “พีค” ก็เป็นประเด็น “ไม่พีค” ยิ่งเป็นประเด็น กับ “ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด”

“พีค” ก็เป็นประเด็น “ไม่พีค” ยิ่งเป็นประเด็น กับ “ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด”

“พีค” ก็เป็นประเด็น “ไม่พีค” ยิ่งเป็นประเด็น

นับเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี ที่ไม่มีการทำลายสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ของประเทศ ทั้งนี้ สาเหตุหลักก็มาจากสภาพเศรษฐกิจทั้งของประเทศไทยและโลกที่ยังไม่สดใส ส่งผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลงไปด้วย แต่ใช่ว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เพราะประเทศไทยไม่เคยเกิดพีคมาแล้ว 2 ครั้ง

erc30

ครั้งแรก เมื่อปี 2540 ที่ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ภาคธุรกิจหลายส่วนต้องล้มละลาย ปิดกิจการ ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณน้อยลง และครั้งที่ 2 ปี 2554 ซึ่งประเทศไทยกว่าค่อนประเทศต้องเจอกับมหันตภัยน้ำท่วมใหญ่ บ้านเรือน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ ต้องจมอยู่ใต้บาดาลนานหลายเดือนกว่าที่เหตุการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งพี่น้อง กฟผ. คงจำภาพเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี เพราะหลายคนก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัย และหลายคนก็เป็นจิตอาสา ร่วมนำข้าวของไปช่วยเหลือ

สำหรับพีคของปีนี้ กฟผ. คาดว่าจะเป็นตัวเลขความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ซึ่งตามปกติแล้วจะเป็นเป็นช่วงฤดูที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลง โดยเกิดพีคเมื่อเวลา 14.20 น. ที่ 30,303.4 เมกะวัตต์ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 35.2 องศาเซลเซียส

ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ กฟผ. ต้องนำข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมมติฐานในปีนี้ ไปใช้ในการประเมินพีคไฟฟ้าในปีหน้า รวมทั้ง กรณีของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก VSPP ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเพื่อใช้เองโดยไม่มีการขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของ 3 การไฟฟ้าด้วย ซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลให้ไม่เกิดพีคในระบบของ กฟผ.

และจากกรณีดังกล่าว กฟผ. คงต้องเตรียมรับมือกับประเด็นคำถามจากสังคมว่า มีความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าในภาคใต้หรือไม่? ซึ่งประเด็นนี้ต้องแยกให้ออก เพราะสำหรับพื้นที่ภาคใต้นั้นมีความพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยปีละร้อยละ 5 และปัจจุบันกำลังผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เห็นได้จากปัจจุบันที่ต้องมีการส่งไฟฟ้าจากภาคกลางไปเสริม ซึ่งหากไม่มีการเตรียมพร้อมรับ ก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ได้

ระบบกำลังผลิตไฟฟ้าภาคใต้-01

ดังนั้น การนำข้อมูลพีคในภาพรวมมาใช้พิจารณาเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้นำเหตุผลความจำเป็นในแต่ละรายภาคมาพิจารณาอาจส่งผลเสียหายได้ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ ถึงอย่างไรแล้วก็ยังมีความจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าหลักในพื้นที่ เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

Leave a Reply

ใส่ความเห็น